หน้าข่าว

ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562

               วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ซึ่งเป็นวิทยาเขตลำดับที่ 2 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนจึงได้มีการจัดกิจกรรมคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ศิษย์เก่าดีเด่น และนิสิตดีเด่น ปะจำปี 2562 และรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2562 โดยนายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ ศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทผู้บริหารภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ จากคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น คัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นฯ ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน


รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดินEventGallery96236 EventGallery96237 EventGallery96238 EventGallery96239
  • EventGallery96236
  • EventGallery96237
  • EventGallery96238
  • EventGallery96239

รูปข่าว