หน้าข่าว

ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562

ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย (รายละเอียดเพิ่มเติม) [12 พฤศจิกายน 2562]

รูปข่าว