หน้าข่าว

ร่วมงานครบรอบ 12 ปี สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย (20 ปี รวมพลคนข่าวเกษตร)

วันที่ 07 พฤศจิกายน 2562

               วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมงานครบรอบ 12 ปี สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย (20 ปี รวมพลคนข่าวเกษตร) ภายใต้แนวคิด “เกษตรไทย ใต้ร่มพระบารมี” โดยมี นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน และกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “เศรษฐกิจเกษตรไทยก้าวใหม่ด้วยเทคโนโลยี” และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ในภาคการเกษตร โดยงานครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงสืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระบรมราชชนก และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ให้แก่สื่อมวลชน สมาชิกและผู้อุปการคุณได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสาร และการถ่ายทอดเนื้อหาสาระสู่เกษตรกร เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทยในระดับเกษตรกรสู่มาตรฐานระดับสากลต่อไป สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การนำเสนอผลงานกิจกรรมของสมาคมฯ การจัดนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงการออกบูธแสดงสินค้าผลผลิต ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมทางการเกษตรที่เกี่ยวข้อง ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery96226 EventGallery96223 EventGallery96224 EventGallery96225 EventGallery96227 EventGallery96228 EventGallery96229 EventGallery96230
  • EventGallery96226
  • EventGallery96223
  • EventGallery96224
  • EventGallery96225
  • EventGallery96227
  • EventGallery96228
  • EventGallery96229
  • EventGallery96230

รูปข่าว