หน้าข่าว

ประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2562

วันที่ 09 พฤศจิกายน 2562

               วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2562 โดยมี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธี ณ วัดชลธาราสิงเห ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 


รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery96207 EventGallery96194 EventGallery96195 EventGallery96196 EventGallery96197 EventGallery96198 EventGallery96199 EventGallery96200 EventGallery96201 EventGallery96202 EventGallery96203 EventGallery96204 EventGallery96205 EventGallery96206 EventGallery96208 EventGallery96209 EventGallery96210 EventGallery96211 EventGallery96212
 • EventGallery96207
 • EventGallery96194
 • EventGallery96195
 • EventGallery96196
 • EventGallery96197
 • EventGallery96198
 • EventGallery96199
 • EventGallery96200
 • EventGallery96201
 • EventGallery96202
 • EventGallery96203
 • EventGallery96204
 • EventGallery96205
 • EventGallery96206
 • EventGallery96208
 • EventGallery96209
 • EventGallery96210
 • EventGallery96211
 • EventGallery96212

รูปข่าว