หน้าข่าว

ประธานการประชุมการดำเนินกิจกรรม 5ส ครั้งที่ 9

วันที่ 01 พฤศจิกายน 2562

               เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 เป็นประธานการประชุมการดำเนินกิจกรรม 5ส ครั้งที่ 9/2562 เพื่อนำเสนอผลงานการดำเนินกิจกรรม 5ส ปีงบประมาณ 2562 ที่ผ่านมา และเสนอแผนการปฏิบัติงานการดำเนินกิจกรรม 5ส ปีงบประมาณ 2563 ของคณะทำงานฯ โดยมี ผชช. ผอ.กลุ่ม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8

รายงาน/ภาพ : Facebook สำนักงานพัฒนาที่ดินเขตแปด


EventGallery96156 EventGallery96157 EventGallery96158 EventGallery96159 EventGallery96160 EventGallery96161 EventGallery96162 EventGallery96163
  • EventGallery96156
  • EventGallery96157
  • EventGallery96158
  • EventGallery96159
  • EventGallery96160
  • EventGallery96161
  • EventGallery96162
  • EventGallery96163

รูปข่าว