หน้าข่าว

ร่วมกิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาฟื้นฟูคลอง 4 ตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ

วันที่ 04 พฤศจิกายน 2562

               วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดทำกิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาฟื้นฟูคลอง 4 ตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ซึ่งแสดงออกถึงความเสียสละ ช่วยเหลือ และแบ่งปัน ทำให้เกิดจิตสำนึกในการทำความดีเพื่อสังคม และประเทศชาติ เป็นการทำให้สถานที่ต่างๆ กลับคืนสู่สภาพที่มีความสะอาดต่อไป และเพื่อให้พสกนิกรมีความสามัคคีประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชน โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน และเพื่อเป็นการแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจต่างๆ เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย
               นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า .. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พัฒนาฟื้นฟูคลองสี่ เขตคลองสามวา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น. ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ตำบลสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ โดยมี นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน พร้อมด้วย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนจิตอาสาประชาชน จำนวนกว่า 1,500 ราย เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดของชุมชนและสังคม ตลอดจนการแสดงออกซึ่งความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ร่วมแรงร่วมใจเสียสละทำงานเพื่อส่วนรวมโดยไม่คิดถึงค่าจ้างแรงงาน ทำให้เกิดจิตสำนึกในการทำความดี เพื่อสังคมและประเทศชาติ อีกทั้งยังเป็นการทำให้สถานที่ต่างๆ มีความสวยงามและสะอาดอีกครั้ง ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมกำจัดผักตบชวาที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในคลองสามวา เพื่อให้ลำคลองสะอาดสวยงาม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในลำคลองเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วม การเก็บกวาดขยะและสิ่งปฏิกูลต่างๆ การตัดแต่งกิ่งต้นไม้ การปรับภูมิทัศน์สถานที่สาธารณะโดยรอบให้สะอาดสวยงาม
               "กรมพัฒนาที่ดิน ได้เตรียมพื้นที่จุดสาธิตการทำปุ๋ยหมัก และให้ความรู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวา หลังจากเมื่อเราได้ทำการขุดลอกผักตบชวาออกมาจากลำคลองแล้ว จะทำให้น้ำในลำคลองส่งกลิ่นเหม็น สร้างความเดือดร้อนมลพิษทางอากาศให้กับประชาชน ทางกรมพัฒนาที่ดินได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแล โดยการใช้สารเร่ง พด.6 เทใส่ลำคลอง เพื่อช่วยบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็น และเมื่อผักตบชวากลายเป็นปุ๋ยแล้วนั้น ทางกรมพัฒนาที่ดินจะได้ประสานกรุงเทพมหานคร เพื่อที่จะนำไปแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรพื้นที่ใกล้เคียงสำหรับใช้ในการปรับปรุงดินต่อไป" ... นางสาวเบญจพร กล่าว


รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 

EventGallery96141 EventGallery96138 EventGallery96139 EventGallery96140 EventGallery96142 EventGallery96143 EventGallery96144 EventGallery96145 EventGallery96146 EventGallery96147 EventGallery96148 EventGallery96149 EventGallery96150 EventGallery96151 EventGallery96152 EventGallery96153 EventGallery96154 EventGallery96155
 • EventGallery96141
 • EventGallery96138
 • EventGallery96139
 • EventGallery96140
 • EventGallery96142
 • EventGallery96143
 • EventGallery96144
 • EventGallery96145
 • EventGallery96146
 • EventGallery96147
 • EventGallery96148
 • EventGallery96149
 • EventGallery96150
 • EventGallery96151
 • EventGallery96152
 • EventGallery96153
 • EventGallery96154
 • EventGallery96155

รูปข่าว