หน้าข่าว

ประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ครั้งที่ 8/2562 เพื่อติดตามงานโครงการ /กิจกรรมต่าง ๆ

วันที่ 29 ตุลาคม 2562

               วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายถาวร มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เป็นประธานการประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ครั้งที่ 8/2562 เพื่อติดตามงานโครงการ /กิจกรรมต่างๆ และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้การดำเนินงานของทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีผู้เชี่ยวชาญ/ผู้อำนวยการสพด./ศูนย์/กลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย เข้าร่วมการประชุมฯ พร้อมนี้ได้ให้การต้อนรับ นายพัฒนา อภิญดา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง นายเทวินทร์ รวมสุขนิรันดร ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน ในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

รายงาน/ภาพ : Facebook สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6


EventGallery96036 EventGallery96037 EventGallery96038 EventGallery96039 EventGallery96040 EventGallery96041 EventGallery96042 EventGallery96043 EventGallery96044
  • EventGallery96036
  • EventGallery96037
  • EventGallery96038
  • EventGallery96039
  • EventGallery96040
  • EventGallery96041
  • EventGallery96042
  • EventGallery96043
  • EventGallery96044

รูปข่าว