หน้าข่าว

ประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนักสำรวจดิน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

วันที่ 29 ตุลาคม 2562

ประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนักสำรวจดิน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (รายละเอียดเพิ่มเติม) [29 ตุลาคม 2562]

       รายชื่อผู้เข้ารับการประเมินความรู้
           ตำแหน่งนักสำรวจดิน
           ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
           ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

       แผนผังที่นั่งสอบ
           ตำแหน่งนักสำรวจดิน
           ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
           ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


                                               

รูปข่าว