หน้าข่าว

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 22 ตุลาคม 2562

               วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายสถิระ อุดมศรี ผู้อำนวยการกองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน ร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมฯ ซึ่งมีวาระที่สำคัญ เรื่องเพื่อทราบ คือ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2563 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ และรายละเอียดการจัดงานฯ (โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา) เรื่องเพื่อพิจารณา คือ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดนิทรรศการงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และแนวทางการจัดนิทรรศการฯ ณ ห้องประชุม 134-135 อาคาร 1 ชั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


รายงาน/ภาพ : Facebook กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน


 

EventGallery95916 EventGallery95917 EventGallery95918 EventGallery95919 EventGallery95920 EventGallery95921
  • EventGallery95916
  • EventGallery95917
  • EventGallery95918
  • EventGallery95919
  • EventGallery95920
  • EventGallery95921

รูปข่าว