หน้าข่าว

ร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ แก่ผู้ผ่านหลักสูตรอบรม นักบริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รุ่นที่ 2

วันที่ 17 ตุลาคม 2562

               วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ แก่ผู้ผ่านหลักสูตรอบรม นักบริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รุ่นที่ 2 และหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูงรุ่นที่ 72-73 และหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับกลาง รุ่นที่ 86-89 โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณ สโมสรกองทัพบก วิภาวดีรังสิต กทม.


รายงาน/ภาพ : สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery95810 EventGallery95809 EventGallery95811 EventGallery95812 EventGallery95813 EventGallery95814 EventGallery95815
  • EventGallery95810
  • EventGallery95809
  • EventGallery95811
  • EventGallery95812
  • EventGallery95813
  • EventGallery95814
  • EventGallery95815

รูปข่าว