หน้าข่าว

ร่วมแสดงความยินดี กับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอนันต์ สุวรรณรัตน์) เนื่องในโอกาส เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

วันที่ 14 ตุลาคม 2562

                วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2562 นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมผู้เชี่ยวชาญ เป็นผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมแสดงความยินดี กับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอนันต์ สุวรรณรัตน์) เนื่องในโอกาส เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2561


รายงาน/ภาพ : สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery95747 EventGallery95748 EventGallery95749 EventGallery95750 EventGallery95751 EventGallery95752
  • EventGallery95747
  • EventGallery95748
  • EventGallery95749
  • EventGallery95750
  • EventGallery95751
  • EventGallery95752

รูปข่าว