หน้าข่าว

ร่วมลงพื้นที่มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน และตรวจราชการพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดกระบี่

วันที่ 11 ตุลาคม 2562

               วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 นายถวิล มั่งนุ้ย รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ ร่วมลงพื้นที่มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) และตรวจราชการพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดกระบี่ โดยมี ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล(คทช.) จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดกระบี่ และเป็นประธานพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 350 ราย 430 แปลง 4,881 ไร่ ณ โรงเรียนพระแสงวิทยา ตำบลพระแสง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
               หลังจากนั้นได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) โดยการเยี่ยมชมผลการดำเนินงาน แปลงเกษตรผู้ปลูกกล้วยหอมทอง และกลุ่มปลูกผัก การสร้างฝายชะลอน้ำ รวมทั้งร่วมกิจกรรมปล่อยปลา ปลูกต้นไม้บริเวณอ่างเก็บแปลง คทช. ณ ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี


รายงาน/ภาพ : สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery95699 EventGallery95693 EventGallery95694 EventGallery95695 EventGallery95696 EventGallery95697 EventGallery95698 EventGallery95700 EventGallery95701 EventGallery95702 EventGallery95703 EventGallery95704 EventGallery95705 EventGallery95706 EventGallery95707
 • EventGallery95699
 • EventGallery95693
 • EventGallery95694
 • EventGallery95695
 • EventGallery95696
 • EventGallery95697
 • EventGallery95698
 • EventGallery95700
 • EventGallery95701
 • EventGallery95702
 • EventGallery95703
 • EventGallery95704
 • EventGallery95705
 • EventGallery95706
 • EventGallery95707

รูปข่าว