หน้าข่าว

ประชุมวิชาการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สวก. 2562

วันที่ 08 ตุลาคม 2562

               วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสถิระ อุดมศรี ผู้อำนวยการกองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน ร่วมงานประชุมวิชาการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สวก. 2562 ในฐานะผู้นำเสนองานวิจัยฯ โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมเยี่ยมชมการนำเสนอผลงานวิจัยฯ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์และบริเวณด้านหน้าห้องประชุม 401-406 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ


รายงาน/ภาพ : Facebook กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน
EventGallery95670 EventGallery95671 EventGallery95672 EventGallery95673 EventGallery95674 EventGallery95675
  • EventGallery95670
  • EventGallery95671
  • EventGallery95672
  • EventGallery95673
  • EventGallery95674
  • EventGallery95675

รูปข่าว