หน้าข่าว

ประชุมแจ้งการจัดทำแผนและแนวทางการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 09 ตุลาคม 2562

               วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 9:00 น. นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ กลุ่มฯ/ฝ่ายฯ ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 และความร่วมแรงร่วมใจฝ่าวิกฤติอุทกภัยที่เกิดขึ้นพร้อมแจ้งแนวทางการฟื้นฟูพื้นที่สำนักงานที่ได้รับความเสียหาย พร้อมกันนี้ได้ประชุมแจ้งการจัดทำแผนและแนวทางการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 การกำหนดตัวชี้วัดบุคคล การจัดสรรงบประมาณฯ การเตรียมความพร้อมการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบและกำหนดเวลา รับฟังอุปสรรคและแนะแนวทางแก้ไขในการดำเนินงานแก่เจ้าหน้าที่ในสังกัด ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 จังหวัดอุบลราชธานี


รายงาน : น.ส.ปัทมาพร ก้านแก้ว จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร์ สพข.4

ภาพ : ว่าที่ ร.ต.ศิริศักดิ์ จำลองสอง จพง.การเกษตรปฏิบัติงาน สพข.4

EventGallery95667 EventGallery95666 EventGallery95668 EventGallery95669
  • EventGallery95667
  • EventGallery95666
  • EventGallery95668
  • EventGallery95669

รูปข่าว