หน้าข่าว

ประชุมเรื่อง การจัดทำแผนปฎิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2562

วันที่ 09 ตุลาคม 2562

               วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 นายประศาสน์ สุทธารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 เป็นประธาน พร้อมเข้าร่วมประชุมเรื่อง การจัดทำแผนปฎิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2562 พลางก่อน โดยมี ผชช. / ผอ.กลุ่ม / ฝ่าย /ผอ.สพด.น่าน แพร่ พะเยา เชียงราย และข้าราชการเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องสพข.7 เข้าร่วมการประชุม พร้อมซักซ้อมทำความเข้าใจ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

รายงาน/ภาพ : Facebook สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
EventGallery95657 EventGallery95656 EventGallery95658 EventGallery95659 EventGallery95660 EventGallery95661 EventGallery95662 EventGallery95663 EventGallery95664 EventGallery95665
  • EventGallery95657
  • EventGallery95656
  • EventGallery95658
  • EventGallery95659
  • EventGallery95660
  • EventGallery95661
  • EventGallery95662
  • EventGallery95663
  • EventGallery95664
  • EventGallery95665

รูปข่าว