หน้าข่าว

ประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักสำรวจดิน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

วันที่ 08 ตุลาคม 2562

ประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักสำรวจดิน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (รายละเอียดเพิ่มเติม) [8 ตุลาคม 2562]

       รายละเอียดของแต่ละตำแหน่ง
           ตำแหน่งนักสำรวจดิน
           ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
           ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล                                                

รูปข่าว