หน้าข่าว

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างงานพัฒนาเเหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินเเละน้ำ

วันที่ 28 กันยายน 2562

               วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 พร้อมทั้ง นายพิษณุ ทรัพย์สุทธิ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา ,นายไพบูลย์ สุทินศรี นายช่างโยธาอาวุโส หัวหน้าชุดควบคุมงาน สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน,นายจิระ มาตรทอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างเเละวางเเผนการเกิดปัญหาและอุปสรรคในการปฎิบัติงาน ในโครงการก่อสร้างงานพัฒนาเเหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินเเละน้ำ งานพัฒนาเเหล่งน้ำขนาดเล็ก คลองดาดคอนกรีต ความยาว 1,475 เมตร ณ บ้านหลุมทองหลาง หมู่ที่ 2 ตำบลสิงหนาท อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


รายงาน/ภาพ : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery95547 EventGallery95544 EventGallery95545 EventGallery95546 EventGallery95548 EventGallery95549 EventGallery95550
  • EventGallery95547
  • EventGallery95544
  • EventGallery95545
  • EventGallery95546
  • EventGallery95548
  • EventGallery95549
  • EventGallery95550

รูปข่าว