หน้าข่าว

ประธานเปิดงานอบรม “โครงการพัฒนาหน่วยงานคุณธรรม ภายใต้ศาสตร์พระราชา” ณ ห้องประชุมแก่นดิน สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น

วันที่ 03 กันยายน 2562

               วันที่ 3 กันยายน 2562 นายก่อเกียรติ  จันทร์พึ่งสุข ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 เป็นประธานเปิดงานอบรม “โครงการพัฒนาหน่วยงานคุณธรรม ภายใต้ศาสตร์พระราชา” ซึ่งจัดโดย สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น และได้รับเกียรติจากนายอนุสรณ์ จันทนโรจน์ อดีตรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ โดยมีหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น พร้องทั้งเจ้าหน้าที่ ในสังกัด สพข.5 และเจ้าหน้าที่สหกรณ์โคนมขอนแก่น เข้าร่วมการอบรม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคคลกรในหน่วยงานต่อไป ณ ห้องประชุมแก่นดิน สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น

ภาพ : สถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น
รายงาน : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5EventGallery95270 EventGallery95271 EventGallery95272 EventGallery95273 EventGallery95274 EventGallery95275 EventGallery95276 EventGallery95277 EventGallery95278 EventGallery95279 EventGallery95280 EventGallery95281
 • EventGallery95270
 • EventGallery95271
 • EventGallery95272
 • EventGallery95273
 • EventGallery95274
 • EventGallery95275
 • EventGallery95276
 • EventGallery95277
 • EventGallery95278
 • EventGallery95279
 • EventGallery95280
 • EventGallery95281

รูปข่าว