หน้าข่าว

ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจหมอดินอาสา และเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดยโสธร

วันที่ 09 กันยายน 2562

               วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562 นายถวิล มั่งนุ้ย รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฎิบัติการ พร้อมด้วยนายบุญถม กุมพล ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่บ้านคำน้ำสร้าง ตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองจังหวัดยโสธร เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจหมอดินอาสา และเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย พร้อมมอบถุงยังชีพ จำนวน 100 ถุง เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร ทั้งนี้ รองอธิบดีได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่รวบรวมข้อมูลพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหาย เพื่อเสนอขอรับการช่วยเหลือหลังน้ำลด โดยกรมพัฒนาที่ดิน ได้เตรียมความพร้อมและวางแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาทั้งแผนระยะสั้น และแผนระยะยาวในการช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรที่ประสบอุทกภัยไว้แล้ว


รายงาน/ภาพ : สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery95240 EventGallery95235 EventGallery95236 EventGallery95237 EventGallery95238 EventGallery95239 EventGallery95241 EventGallery95242 EventGallery95243 EventGallery95244 EventGallery95245 EventGallery95246 EventGallery95247 EventGallery95248 EventGallery95249
 • EventGallery95240
 • EventGallery95235
 • EventGallery95236
 • EventGallery95237
 • EventGallery95238
 • EventGallery95239
 • EventGallery95241
 • EventGallery95242
 • EventGallery95243
 • EventGallery95244
 • EventGallery95245
 • EventGallery95246
 • EventGallery95247
 • EventGallery95248
 • EventGallery95249

รูปข่าว