หน้าข่าว

ต้อนรับ ร.อ.ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดพิจิตร

วันที่ 08 กันยายน 2562

               วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2562 นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ ต้อนรับ ร.อ.ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ตำบลวังทอง ตำบลพันชารลี อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก และตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วม และมอบถุงยังชีพให้แก่พี่น้องเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “โพดุล” จำนวน 4,280 ถุง โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมคณะด้วย


รายงาน/ภาพ : สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery95203 EventGallery95193 EventGallery95194 EventGallery95195 EventGallery95196 EventGallery95197 EventGallery95198 EventGallery95199 EventGallery95200 EventGallery95201 EventGallery95202
 • EventGallery95203
 • EventGallery95193
 • EventGallery95194
 • EventGallery95195
 • EventGallery95196
 • EventGallery95197
 • EventGallery95198
 • EventGallery95199
 • EventGallery95200
 • EventGallery95201
 • EventGallery95202

รูปข่าว