หน้าข่าว

ประธานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 6/2562 เพื่อติดตามงาน และรับฟังรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562

วันที่ 27 สิงหาคม 2562

               วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 เป็นประธานการประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 6/2562 เพื่อติดตามงาน และรับฟังรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 โดยมี ผอ.สพด. ผอ.กลุ่ม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมริมพนา วนธารารีสอร์ท ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

รายงาน/ภาพ : Facebook สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8

EventGallery95071 EventGallery95072 EventGallery95073 EventGallery95074 EventGallery95075
  • EventGallery95071
  • EventGallery95072
  • EventGallery95073
  • EventGallery95074
  • EventGallery95075

รูปข่าว