หน้าข่าว

ประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 16 สิงหาคม 2562

     วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ครั้งที่ 4/2562 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 /โครงการบัตรไอดีดินดี/การจัดทำแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล เพื่อให้แล้วเสร็จตามแผนการดำเนินงาน ตามภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมนี้ นางสาวเสาวนีย์ ประจันศรี รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน ได้แจ้งรายละเอียดและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อเตรียมการจัดประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2562 ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยมี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินในสังกัดและและผู้อำนวยการกลุ่มฯ/ฝ่ายฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

     รายงาน/ภาพ : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery94877 EventGallery94878 EventGallery94879 EventGallery94880 EventGallery94881 EventGallery94882 EventGallery94883 EventGallery94884 EventGallery94885 EventGallery94886 EventGallery94887 EventGallery94888 EventGallery94889 EventGallery94890 EventGallery94891 EventGallery94892 EventGallery94893
 • EventGallery94877
 • EventGallery94878
 • EventGallery94879
 • EventGallery94880
 • EventGallery94881
 • EventGallery94882
 • EventGallery94883
 • EventGallery94884
 • EventGallery94885
 • EventGallery94886
 • EventGallery94887
 • EventGallery94888
 • EventGallery94889
 • EventGallery94890
 • EventGallery94891
 • EventGallery94892
 • EventGallery94893

รูปข่าว