หน้าข่าว

ร่วมให้การต้อนรับ และลงพื้นที่ติดตาม ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ที่เดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 09 สิงหาคม 2562

     วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นายถวิล มั่งนุ้ย รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ ร่วมให้การต้อนรับ และลงพื้นที่ติดตาม ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ที่เดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยเป็นการลงพื้นที่ติดตามและตรวจเยี่ยมเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งจะลงพื้นที่ตรวจราชการ จำนวน 4 จุด ดังนี้
     จุดที่ 1 ลงพื้นที่พบปะประชาชน ณ วัดโนนแห่โพธิ์ชัย ตำบลโนนอุดม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
     จุดที่ 2 ติดตามและตรวจเยี่ยมการดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำ ณ บ้านบึงนาเพียง ตำบลนาเพียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
     จุดที่ 3 ติดตามและตรวจเยี่ยมผลกระทบจากภัยแล้งจังหวัดขอนแก่น ณ เขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
     จุดที่ 4 ติดตามและตรวจเยี่ยมผลกระทบจากภัยแล้ง อำเภอซำสูง อำเภอหนองตุกดุก และตำบลห้วยสายบาตร
     พร้อมทั้งพบปะเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อรับฟังและร่วมเสนอ แนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำทางการเกษตรให้กับเกษตรกรในพื้นที่ด้วย

     รายงาน/ภาพ : สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery94694 EventGallery94695 EventGallery94696 EventGallery94697 EventGallery94698 EventGallery94699 EventGallery94700
  • EventGallery94694
  • EventGallery94695
  • EventGallery94696
  • EventGallery94697
  • EventGallery94698
  • EventGallery94699
  • EventGallery94700

รูปข่าว