หน้าข่าว

ประธานการประชุมคณะทำงานด้านตัดสินการนำเสนอผลงานภาคนิทรรศการ ครั้งที่ 1/2562 เพื่อทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านตัดสินการนำเสนอผลงานภาคนิทรรศการ ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 2 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 07 สิงหาคม 2562

               วันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. นายถวิล มั่งนุ้ย รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านตัดสินการนำเสนอผลงานภาคนิทรรศการ ครั้งที่ 1/2562 เพื่อทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านตัดสินการนำเสนอผลงานภาคนิทรรศการ และรายชื่อผู้นำเสนอผลงานภาคนิทรรศการในการประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2562 รวมทั้งพิจารณาหลักเกณฑ์การตัดสินการนำเสนอผลงานภาคนิทรรศการ (โปสเตอร์) และจำนวนรางวัลผลการประกวดการนำเสนอผลงานภาคนิทรรศการ โดยมีผู้เชี่ยวชาญ และข้าราชการกรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 2 กรมพัฒนาที่ดิน


รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดินEventGallery94643 EventGallery94641 EventGallery94642 EventGallery94644 EventGallery94645 EventGallery94646 EventGallery94647 EventGallery94648 EventGallery94649 EventGallery94650 EventGallery94651 EventGallery94652 EventGallery94653 EventGallery94654
 • EventGallery94643
 • EventGallery94641
 • EventGallery94642
 • EventGallery94644
 • EventGallery94645
 • EventGallery94646
 • EventGallery94647
 • EventGallery94648
 • EventGallery94649
 • EventGallery94650
 • EventGallery94651
 • EventGallery94652
 • EventGallery94653
 • EventGallery94654

รูปข่าว