หน้าข่าว

ทำกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ด้วยการทำความสะอาด ขัดล้างห้องน้ำ เก็บเศษขยะบริเวณรอบๆ และปลูกต้นไม้ ณ วัดสามัคคีธรรมและโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

วันที่ 06 สิงหาคม 2562

               วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562  นายสถิระ อุดมศรี ผู้อำนวยการกองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน และนายสมศักดิ์  สุขจันทร์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ปี 2562  ด้วยการทำความสะอาด ขัดล้างห้องน้ำ เก็บเศษขยะบริเวณรอบๆ และปลูกต้นไม้ เพื่อให้เกิดความร่มรื่น มีความสวยงาม พร้อมทั้งมอบปัจจัยและทุนสนับสนุนให้กับวัดและโรงเรียน รวมถึงน้ำหมักชีวภาพ (พด.2) สารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็น (พด.6) และอุปกรณ์ทำความสะอาดทั้งหมดให้กับทางวัดและโรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป  ณ วัดสามัคคีธรรมและโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม ซอยลาดพร้าว 64 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

รายงาน/ภาพ : กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน

EventGallery94600 EventGallery94601 EventGallery94602 EventGallery94603 EventGallery94604 EventGallery94605 EventGallery94606 EventGallery94607 EventGallery94608 EventGallery94609 EventGallery94610 EventGallery94611 EventGallery94612 EventGallery94613 EventGallery94614 EventGallery94615 EventGallery94616 EventGallery94617
 • EventGallery94600
 • EventGallery94601
 • EventGallery94602
 • EventGallery94603
 • EventGallery94604
 • EventGallery94605
 • EventGallery94606
 • EventGallery94607
 • EventGallery94608
 • EventGallery94609
 • EventGallery94610
 • EventGallery94611
 • EventGallery94612
 • EventGallery94613
 • EventGallery94614
 • EventGallery94615
 • EventGallery94616
 • EventGallery94617

รูปข่าว