หน้าข่าว

ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 06 สิงหาคม 2562

ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (รายละเอียดเพิ่มเติม) [6 สิงหาคม 2562]

รูปข่าว