หน้าข่าว

เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จฯ เปิดศูนย์การเรียนรู้ โครงการทหารพันธุ์ดี ตามรอยเท้าพ่อ ณ แผนกส่งกำลังเสบียง กรมพลาธิการทหารบก ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 05 สิงหาคม 2562

               วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จฯ เปิดศูนย์การเรียนรู้ โครงการทหารพันธุ์ดี ตามรอยเท้าพ่อ ณ แผนกส่งกำลังเสบียง (ค่ายทหารซับม่วง) กองเกียกกาย กรมพลาธิการทหารบก กำลังพล 2 กองร้อย ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยนายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ร่วมถวายรายงานเกี่ยวกับสภาพดินในโครงการทหารพันธุ์ดี เรื่อง การปรับปรุงดินในพื้นที่โครงการทหารพันธุ์ดี ตามรอยเท้าพ่อ

รายงาน/ภาพ : Facebook สำนักงานพัฒนาที่ดิน 3


EventGallery94589 EventGallery94588 EventGallery94590 EventGallery94591 EventGallery94592 EventGallery94593 EventGallery94594
  • EventGallery94589
  • EventGallery94588
  • EventGallery94590
  • EventGallery94591
  • EventGallery94592
  • EventGallery94593
  • EventGallery94594

รูปข่าว