หน้าข่าว

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้า โครงการพัฒนาเเหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินเเละน้ำ และประชุมปรึกษาหารือการดำเนินงาน ณ สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี จังหวัดสระบุรี

วันที่ 05 สิงหาคม 2562

               วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11.00 น. นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 พร้อมด้วยนายศักดา จันทร์แก้ว ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้า โครงการพัฒนาเเหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินเเละน้ำ ลักษณะงานขุดสระเก็บน้ำ ความจุ 222,000 ลบ.ม. บ้านทับกวาง หมู่ 4 ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และ โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ ความจุ 203,200 ลบ.ม. บ้านหนองโดก หมู่ 8 ตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี พร้อมทั้งเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือในการดำเนินงาน ณ สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี จังหวัดสระบุรี

รายงาน/ภาพ : Facebook สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

EventGallery94574 EventGallery94575 EventGallery94576 EventGallery94577 EventGallery94578 EventGallery94579 EventGallery94580 EventGallery94581 EventGallery94582 EventGallery94583 EventGallery94584 EventGallery94585 EventGallery94586 EventGallery94587
 • EventGallery94574
 • EventGallery94575
 • EventGallery94576
 • EventGallery94577
 • EventGallery94578
 • EventGallery94579
 • EventGallery94580
 • EventGallery94581
 • EventGallery94582
 • EventGallery94583
 • EventGallery94584
 • EventGallery94585
 • EventGallery94586
 • EventGallery94587

รูปข่าว