หน้าข่าว

นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พร้อมลงนามถวายพระพร ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

วันที่ 02 สิงหาคม 2562

     วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ และนายถวิล มั่งนุ้ย รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พร้อมลงนามถวายพระพร ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสที่ทั้งสองพระองค์เสด็จฯ มาประทับรักษาพระอาการประชวร เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ตลอดจนสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยพสกนิกรมาโดยตลอด

     รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery94517 EventGallery94518 EventGallery94519 EventGallery94520 EventGallery94521 EventGallery94522 EventGallery94523 EventGallery94524 EventGallery94525 EventGallery94526 EventGallery94527 EventGallery94528 EventGallery94529 EventGallery94530 EventGallery94531 EventGallery94532 EventGallery94533 EventGallery94534
 • EventGallery94517
 • EventGallery94518
 • EventGallery94519
 • EventGallery94520
 • EventGallery94521
 • EventGallery94522
 • EventGallery94523
 • EventGallery94524
 • EventGallery94525
 • EventGallery94526
 • EventGallery94527
 • EventGallery94528
 • EventGallery94529
 • EventGallery94530
 • EventGallery94531
 • EventGallery94532
 • EventGallery94533
 • EventGallery94534

รูปข่าว