หน้าข่าว

ร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

วันที่ 29 กรกฎาคม 2562

               วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล


รายงาน/ภาพ : สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery94417 EventGallery94418 EventGallery94419 EventGallery94420
  • EventGallery94417
  • EventGallery94418
  • EventGallery94419
  • EventGallery94420

รูปข่าว