หน้าข่าว

ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562

ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (รายละเอียดเพิ่มเติม) [26 กรกฎาคม 2562]

รูปข่าว