หน้าข่าว

ไหว้ศาลพระภูมิ ศาลตายาย และอนุสาวรีย์ ดร.บรรเจิด พลางกูร เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพมหานคร

วันที่ 23 เมษายน 2562

     วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 07.30 น. นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีด้านวิชาการ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน ไหว้ศาลพระภูมิ ศาลตายาย และอนุสาวรีย์ ดร.บรรเจิด พลางกูร เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพมหานคร

     รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน

EventGallery92716 EventGallery92717 EventGallery92718 EventGallery92719 EventGallery92720 EventGallery92721 EventGallery92722 EventGallery92723 EventGallery92724 EventGallery92725 EventGallery92726 EventGallery92727 EventGallery92728 EventGallery92729
 • EventGallery92716
 • EventGallery92717
 • EventGallery92718
 • EventGallery92719
 • EventGallery92720
 • EventGallery92721
 • EventGallery92722
 • EventGallery92723
 • EventGallery92724
 • EventGallery92725
 • EventGallery92726
 • EventGallery92727
 • EventGallery92728
 • EventGallery92729

รูปข่าว