หน้าข่าว

ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากประเทศภูฏาน และข้าราชการจากหน่วยงานในสังกัด เข้าเยี่ยมคารวะและแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 23 เมษายน 2562

     วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีด้านวิชาการ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากประเทศภูฏาน และข้าราชการจากหน่วยงานในสังกัด เข้าเยี่ยมคารวะและแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ณ ห้องสำนักงานรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และห้องประชุมกองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน ชั้น 3 อาคาร 6 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน

     รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน

EventGallery92704 EventGallery92705 EventGallery92706 EventGallery92707 EventGallery92708 EventGallery92709 EventGallery92710 EventGallery92711 EventGallery92712 EventGallery92713 EventGallery92714 EventGallery92715
 • EventGallery92704
 • EventGallery92705
 • EventGallery92706
 • EventGallery92707
 • EventGallery92708
 • EventGallery92709
 • EventGallery92710
 • EventGallery92711
 • EventGallery92712
 • EventGallery92713
 • EventGallery92714
 • EventGallery92715

รูปข่าว