หน้าข่าว

ประธานการประชุมติดตามการดำเนินงาน 5ส และชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน 5ส ในปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 จังหวัดสงขลา

วันที่ 22 เมษายน 2562

               วันที่ 22 เมษายน 2562 นางจิราพรรณ ชัชวาลชัยพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงาน 5ส และชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน 5ส ในปีงบประมาณ 2562 ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรมีแนวคิดการจัดระเบียบเรียบร้อยในสถานที่ทำงาน เพื่อก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี อันจะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ได้มาตรฐานและรวดเร็ว รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานกรมพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 ของกลุ่ม/ฝ่ายในสังกัด และเตรียมการจัดกิจกรรม "สงกรานต์สำราญใจ ปีใหม่ไทย สายใยผูกพัน" ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 25 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 จังหวัดสงขลา

รายงาน/ภาพ : Facebook สำนักงานพัฒนาที่ดินเขตสิบสอง

EventGallery92700 EventGallery92699 EventGallery92701 EventGallery92702 EventGallery92703
  • EventGallery92700
  • EventGallery92699
  • EventGallery92701
  • EventGallery92702
  • EventGallery92703

รูปข่าว