หน้าข่าว

ประธานการประชุมหารือ พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 22 เมษายน 2562

               วันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ให้เกียรติ เป็นประธานการประชุมหารือ พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี นายสิทธิชัย โคตรมา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ พร้อมด้วย ข้าราชการ ธุรการ และนักวิชาการเกษตร สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมการติดตามงานฯ โดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

รายงาน/ภาพ : Facebook สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3


EventGallery92688 EventGallery92686 EventGallery92687 EventGallery92689
  • EventGallery92688
  • EventGallery92686
  • EventGallery92687
  • EventGallery92689

รูปข่าว