หน้าข่าว

ประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 จังหวัดชลบุรี

วันที่ 18 เมษายน 2562

               วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. นายโชตินันท์ เที่ยงสายสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สพข.2 ครั้งที่ 5/2562 โดยมี ผอ.ศขซ./ผชช./ผอ.สพด./ผอ.กลุ่ม/ฝ่ายฯ /เจ้าพนักงานธุการ สพด.และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 จังหวัดชลบุรี

รายงาน/ภาพ : Facebook สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2

EventGallery92673 EventGallery92674 EventGallery92675 EventGallery92676 EventGallery92677 EventGallery92678 EventGallery92679 EventGallery92680
  • EventGallery92673
  • EventGallery92674
  • EventGallery92675
  • EventGallery92676
  • EventGallery92677
  • EventGallery92678
  • EventGallery92679
  • EventGallery92680

รูปข่าว