หน้าข่าว

ไหว้ศาลพระภูมิ ศาลตายาย และอนุสาวรีย์ ดร.บรรเจิด พลางกูร เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพมหานคร

วันที่ 22 เมษายน 2562

               วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 07.19 น. นายถวิล มั่งนุ้ย รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน ไหว้ศาลพระภูมิ ศาลตายาย และอนุสาวรีย์ ดร.บรรเจิด พลางกูร เพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพมหานคร

รายงาน/ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน

EventGallery92668 EventGallery92667 EventGallery92669 EventGallery92670 EventGallery92671 EventGallery92672
  • EventGallery92668
  • EventGallery92667
  • EventGallery92669
  • EventGallery92670
  • EventGallery92671
  • EventGallery92672

รูปข่าว