หน้าข่าว

ร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 19 เมษายน 2562

               วันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ภายในสังกัด ร่วมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรจากผู้อาวุโส เพื่อเป็นสิริมงคลและสืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทย ตลอดจนสร้างสายสัมพันธ์ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

รายงาน/ภาพ : Facebook สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3

EventGallery92647 EventGallery92638 EventGallery92639 EventGallery92640 EventGallery92641 EventGallery92642 EventGallery92643 EventGallery92644 EventGallery92645 EventGallery92646
  • EventGallery92647
  • EventGallery92638
  • EventGallery92639
  • EventGallery92640
  • EventGallery92641
  • EventGallery92642
  • EventGallery92643
  • EventGallery92644
  • EventGallery92645
  • EventGallery92646

รูปข่าว