หน้าข่าว

ร่วมพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร

วันที่ 11 เมษายน 2562

               วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.40 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร นำคณะผู้อำนวยการกอง/สำนัก ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยได้รดน้ำขอพร นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ทั้งยังเป็นการสร้างความรักและสามัคคีภายในองค์กร เป็นแบบอย่างที่ดีในการร่วมสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยต่อเนื่องทุกปี ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร


รายงาน : สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน

EventGallery92623 EventGallery92621 EventGallery92622 EventGallery92624 EventGallery92625 EventGallery92626 EventGallery92627 EventGallery92628 EventGallery92629 EventGallery92630 EventGallery92631 EventGallery92632 EventGallery92633 EventGallery92634 EventGallery92635 EventGallery92636
 • EventGallery92623
 • EventGallery92621
 • EventGallery92622
 • EventGallery92624
 • EventGallery92625
 • EventGallery92626
 • EventGallery92627
 • EventGallery92628
 • EventGallery92629
 • EventGallery92630
 • EventGallery92631
 • EventGallery92632
 • EventGallery92633
 • EventGallery92634
 • EventGallery92635
 • EventGallery92636

รูปข่าว