หน้าข่าว

ประธานในพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในโอกาส เทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 ณ สวนหย่อมตัวยู กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 09 เมษายน 2562

               วันอังคารที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 15.05 น. กรมพัฒนาที่ดิน จัดงานพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในโอกาส เทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 “ย้อนยุควันวานเล่นสงกรานต์ที่ พด.” โดยมีนางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานในพิธีกล่าวต้อนรับและแสดงมุทิตาจิต เพื่อรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ซึ่งเป็นอดีตผู้บริหารและผู้อาวุโสของกรมพัฒนาที่ดิน โดยพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ถือว่าเป็นประเพณีและวัฒนธรรมที่มีมายาวนาน และส่งเสริมการแสดงออกถึงความรัก ความเคารพ ความสามัคคี และขอพรผู้ใหญ่ เพื่อความเป็นสิริมงคลในประเพณีสงกรานต์ พร้อมทั้งได้รับคำอวยพรจากผู้ใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประกอบด้วย นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านการบริหาร ผู้อำนวยการส่วนกลาง/ภูมิภาค ผู้เชี่ยวชาญฯ ผู้อำนวยการกลุ่ม/ฝ่าย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน และการแต่งกายด้วยผ้าไทยและเสื้อลายดอกย้อนยุค ณ สวนหย่อมตัวยู กรมพัฒนาที่ดิน


รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน

EventGallery92584 EventGallery92566 EventGallery92567 EventGallery92568 EventGallery92569 EventGallery92570 EventGallery92571 EventGallery92573 EventGallery92574 EventGallery92575 EventGallery92576 EventGallery92577 EventGallery92578 EventGallery92579 EventGallery92580 EventGallery92581 EventGallery92582 EventGallery92583
 • EventGallery92584
 • EventGallery92566
 • EventGallery92567
 • EventGallery92568
 • EventGallery92569
 • EventGallery92570
 • EventGallery92571
 • EventGallery92573
 • EventGallery92574
 • EventGallery92575
 • EventGallery92576
 • EventGallery92577
 • EventGallery92578
 • EventGallery92579
 • EventGallery92580
 • EventGallery92581
 • EventGallery92582
 • EventGallery92583

รูปข่าว