หน้าข่าว

ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งนักวิชาการเกษตร และเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

วันที่ 10 เมษายน 2562

ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งนักวิชาการเกษตร และเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (รายละเอียดเพิ่มเติม) [10 เมษายน 2562]

รูปข่าว