หน้าข่าว

ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 เรื่อง เลื่อนประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งนักสำรวจดิน นักวิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

วันที่ 05 เมษายน 2562

ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 เรื่อง เลื่อนประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งนักสำรวจดิน นักวิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (รายละเอียดเพิ่มเติม) [5 เมษายน 2562] 

รูปข่าว