หน้าข่าว

ร่วมทำกิจกรรม BIG CLEANING DAY และทำความสะอาด บริเวณพื้นที่รับผิดชอบภายใน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 (จังหวัดน่าน)

วันที่ 02 เมษายน 2562

              วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. นายประศาสน์ สุทธารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 และข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ร่วมทำกิจกรรม BIG CLEANING DAY และทำความสะอาด บริเวณพื้นที่รับผิดชอบภายใน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 (จังหวัดน่าน) 

               ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำกิจกรรม Big Cleaning Day
                    - เพิ่มประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมในการให้บริการ
                    - มีสภาพจิตใจแจ่มใส อารมณ์ดี และขวัญกำลังใจดี
                    -มีส่วนร่วมในการปรับปรุงงานและสถานที่ทำงาน

รายงาน/ภาพ : Facebook สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7

EventGallery92480 EventGallery92481 EventGallery92482 EventGallery92483 EventGallery92484 EventGallery92485
  • EventGallery92480
  • EventGallery92481
  • EventGallery92482
  • EventGallery92483
  • EventGallery92484
  • EventGallery92485

รูปข่าว