หน้าข่าว

ประธานการประชุมนำเสอนออกแบบล่วงหน้างานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (เพื่อก่อสร้างงานฯ ในปีงบประมาณ 2563) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 02 เมษายน 2562

              วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. นายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 เป็นประธาน การประชุมนำเสอนออกแบบล่วงหน้างานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ (เพื่อก่อสร้างงานฯ ในปีงบประมาณ 2563) โครงการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เกษตรที่มีความวิกฤตต่อการสูญเสียหน้าดิน เพื่อนำเสอนออกแบบล่วงหน้าฯ รับฟังแนวทางการดำเนินงาน ความคิดเห็น และคำแนะนำโดยมี ผชช. ผอ.สพด. ผอ.กลุ่ม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 จังหวัดพิษณุโลก

รายงาน/ภาพ : Facebook สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8

EventGallery92476 EventGallery92475 EventGallery92477 EventGallery92478 EventGallery92479
  • EventGallery92476
  • EventGallery92475
  • EventGallery92477
  • EventGallery92478
  • EventGallery92479

รูปข่าว