หน้าข่าว

งาน CESRA Country Road Run ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 28 เมษายน 2562

headerCESRA Country Road Runheader

         "ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งเอเชีย หรือ Center of Excellence for Soil Research in Asia (CESRA)" เป็นศูนย์ที่ก่อตั้งขึ้น ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 เพื่อเป็นองค์กรที่รวบรวมข้อมูล องค์ความรู้ และงานวิจัยด้านดิน รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรกรดินอย่างยั่งยืนของเอเชีย

         ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งต่อความรู้ถึงประชากรรุ่นใหม่ ให้ได้ศึกษาซึบซับ และกระจายข่าวสารขององค์กรให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น จึงขอเชิญชวนเพื่อนๆ ออกมาวิ่งและเที่ยวชมงานเกษตรอินทรีย์กับ "CESRA Country Road Run" ณ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 28 เมษายน 2562

         มาวิ่งชมความงามของธรรมชาติ ท่ามกลางทุ่งปอเทืองบานสะพรั่ง พร้อมรับลมเย็นๆในยามเช้า ทั้งยังมีแปลงวิจัยทดลอง แปลงสวน ร.9 ตามรอยพ่อ ให้ได้เยี่ยมชมโครงการต่างๆ เช่น โคก หนอง นา โมเดล และศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรฐกิจพอเพียง นอกจากเส้นทางวิ่งที่เป็นธรรมชาติ สไตล์ครอสคันทรีแล้ว ยังมีกิจกรรมมากมายที่ส่งเสริม และสนับสนุนชาวบ้านในท้องถิ่น ให้ผู้คนได้เห็นถึงคุณค่าของผลิตภัณฑ์ เช่น การจับจ่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ นิทรรศการให้ความรู้ ได้เยี่ยมชมศึกษา และมีการ Workshop เกี่ยวกับเรื่องของดินในหลายๆด้านอีกด้วย


ช่องทางประชาสัมพันธ์งาน CESRA Country Road Run 

         1. เว็บไซต์ : https://www.runningconnect.com/event/CESRA2019
         2. Facebook : https://www.facebook.com/CesraCountryRoadRun/

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
         พิกัด GPS : 14.677051, 101.416136

รายละเอียดงาน CESRA Country Road Run
รูปข่าว