หน้าข่าว

ร่วมงานวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 127 ปี พร้อมร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงและพิธีสงฆ์ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 01 เมษายน 2562

               วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 06.00 น นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมงานวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 127 ปี พร้อมร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงและพิธีสงฆ์ โดยมี นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร


รายงาน/ภาพ : สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน

EventGallery92424 EventGallery92423 EventGallery92425 EventGallery92426 EventGallery92427 EventGallery92428 EventGallery92429 EventGallery92430
  • EventGallery92424
  • EventGallery92423
  • EventGallery92425
  • EventGallery92426
  • EventGallery92427
  • EventGallery92428
  • EventGallery92429
  • EventGallery92430

รูปข่าว