หน้าข่าว

ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานในงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 09 กุมภาพันธ์ 2562

               วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 15.30 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานในงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10 และหมอดินอาสาตำบลบางขันแตก นายเสียง อินทร์ประเสริฐ ถวายรายงานการปรับปรุงดินในพื้นที่น้ำทะเลหนุนช่วงฤดูแล้ง โดยยกร่องและใช้ปุ๋ยหมัก ดินเลนพูนโคน ให้รากพืชดูดอาหารระดับผิวดิน ซึ่งได้ผลดีมาก โดยเฉพาะส้มโอ

รายงาน/ภาพ : สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินEventGallery91826 EventGallery91824 EventGallery91825 EventGallery91827 EventGallery91828
  • EventGallery91826
  • EventGallery91824
  • EventGallery91825
  • EventGallery91827
  • EventGallery91828

รูปข่าว