หน้าข่าว

ประชุมคณะทำงานเร่งรัดดำเนินการตาม พรบ. พัฒนาที่ดิน 2551 กรณีบ้านดอยช้าง ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ชั้น 6 กรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2562

               วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. นายสมศักดิ์ สุขจันทร์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน พร้อมด้วย ผู้เชี่ยวชาญ ข้าราชการ และคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานเร่งรัดดำเนินการตาม พรบ. พัฒนาที่ดิน 2551 กรณีบ้านดอยช้าง ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ชั้น 6 กรมพัฒนาที่ดิน


รายงาน/ภาพ : Facebook กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน

EventGallery91823 EventGallery91814 EventGallery91815 EventGallery91817 EventGallery91818 EventGallery91819 EventGallery91820
  • EventGallery91823
  • EventGallery91814
  • EventGallery91815
  • EventGallery91817
  • EventGallery91818
  • EventGallery91819
  • EventGallery91820

รูปข่าว