หน้าข่าว

ประธานการประชุมชี้แจงเรื่อง การกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance) กรมพัฒนาที่ดิน ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น

วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2562

     วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีด้านบริหาร เป็นประธานการประชุมชี้แจงเรื่อง การกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance) กรมพัฒนาที่ดิน โดย นางสาวอัญชลี โพธิ์อ่อน ผู้จัดการส่วนพัฒนาองค์กร และนายนพดล แก้วคำ นักวิเคราะห์ธุรกิจอาวุโส จากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) มาให้ความรู้ในเรื่อง การกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance) เพื่อใช้ในการกำกับดูแลชุดข้อมูลที่มีมูลค่าสูง (High Value Dataset) ของกรมพัฒนาที่ดิน โดยมีผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน

     รายงาน/ภาพ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery91778 EventGallery91779 EventGallery91780 EventGallery91781 EventGallery91782 EventGallery91783 EventGallery91784 EventGallery91785 EventGallery91786 EventGallery91787 EventGallery91788 EventGallery91789 EventGallery91790 EventGallery91791 EventGallery91792
 • EventGallery91778
 • EventGallery91779
 • EventGallery91780
 • EventGallery91781
 • EventGallery91782
 • EventGallery91783
 • EventGallery91784
 • EventGallery91785
 • EventGallery91786
 • EventGallery91787
 • EventGallery91788
 • EventGallery91789
 • EventGallery91790
 • EventGallery91791
 • EventGallery91792

รูปข่าว