หน้าข่าว

ต้อนรับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางไปตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนเมืองเกษตรอินทรีย์ต้นแบบ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2562

                วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ให้การต้อนรับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางไปตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนเมืองเกษตรอินทรีย์ต้นแบบ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดยมีคณะรัฐมนตรี ผู้บริการระดับสูง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนร่วมงาน
               นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึงนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างเท่าเทียม และมีแนวคิดสนับสนุนจังหวัดยโสธรให้เป็นเมืองแห่งเกษตรอินทรีย์ เนื่องจากมีการผลิตข้าวอินทรีย์มากที่สุดในประเทศไทย แต่ในตลาดโลก สินค้าข้าวมีการแข่งขันที่สูง ทั้งต้องรักษามาตรฐานคุณภาพสินค้า และราคาขาย ประเทศไทยมีข้าวที่มีคุณภาพแต่ต้นทุนการผลิตก็สูง อยากให้ทุกฝ่ายเกษตรกร ภาครัฐ และเอกชน ร่วมมือกับปรับเปลี่ยนวิธีการผลิต นำเทคโนโลยี ความรู้ต่าง ๆ เข้ามาใช้ ศึกษาพื้นที่และใช้ที่ดินให้เหมาะสม เน้นตลาดนำการผลิต และเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าที่หลากหลาย ในทุก ๆ สินค้า

รายงาน/ภาพ : สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

EventGallery91768 EventGallery91761 EventGallery91762 EventGallery91763 EventGallery91764 EventGallery91765 EventGallery91766 EventGallery91767 EventGallery91769 EventGallery91770 EventGallery91771 EventGallery91772 EventGallery91773 EventGallery91774 EventGallery91775 EventGallery91776 EventGallery91777
 • EventGallery91768
 • EventGallery91761
 • EventGallery91762
 • EventGallery91763
 • EventGallery91764
 • EventGallery91765
 • EventGallery91766
 • EventGallery91767
 • EventGallery91769
 • EventGallery91770
 • EventGallery91771
 • EventGallery91772
 • EventGallery91773
 • EventGallery91774
 • EventGallery91775
 • EventGallery91776
 • EventGallery91777

รูปข่าว